תחום שם תפקיד ש.פנימית טל. ישיר טלפון נייד דואר אלקטרוני
לשכת ראש המועצה חיים מנדל שקד ראש המועצה 02-6293129   haim@har-adar.muni.il
  ספיר ועקנין מנהלת לשכה 02-6293129   lishka@har-adar.muni.il
מנכ"ל דודי אשכנזי מנכ"ל 02-3293155 052-4840330

dudy@har-adar.muni.il

מזכירות המועצה  מירי אלמליח מזכירת המועצה 02-6293120   mazkirut@har-adar.muni.il
גזברות ורכש ירון ארנון גזבר  02-6293123 054-3244040 yaron@har-adar.muni.il
  ענבל צדוק גבייה 02-6293127   gviya@har-adar.muni.il
  שמרית זקן רכש והנה"ח 02-6293124   shimritz@har-adar.muni.il
  יסמין עוגן חשבת שכר 02-6293131   jasmin@har-adar.muni.il
בטחון עלי חוסיין קב"ט המועצה 02-6293134 054-3244050

Kabat@har-adar-muni.il

  איתי בר רבש"ץ 02-6293140 054-3244055 ravshaz@har-adar.muni.il
תפעול עינבר כוהל מנהל מחלקת תפעול 02-5702106 054-6813397 tiful@har-adar.muni.il
מחלקת הנדסה קובי לוי מהנדס המועצה 02-6293128 054-3244042 kobi@har-adar.muni.il
  אדוה גפני רכזת פיקוח ובנייה 02-6293135  

adva@har-adar.muni.il

מחלקת חינוך והסעות נאוה טל מנהל מחלקת חינוך ונוער 02-6293121 052-7212707 navatal@har-adar.muni.il
  אורית בורלא עוזרת מנהלת מח' חינוך 02-6293141 054-6909433 education@har-adar.muni.il
  אתי אוזנה רכזת הסעות ודואר   050-6426418  
רווחה בתיה שילת

מנהלת המחלקה
לשירותים חברתיים

02-6293149 050-8561404 batia@har-adar.muni.il
עובדת סוציאלית  מורן גל מ"מ מנהלת יחידת נוער ומנהלת פרויקטים קהילתיים 02-6293139   morangal.haradar@gmail.com
פסיכולוגית ענת פייגה פסיכולוגית 02-6293145  

anat@har-adar.muni.il

מבקר המועצה שי ציפורי מבקר פנים 02-6293129   lishka@har-adar.muni.il
תרבות וחוגים מיכל לקס רכזת תרבות וחוגי חינוך משלים 02-6293130 050-7890078 michal_laks@har-adar.muni.il
ספריה יפה אלבז מנהלת הספריה 02-5334434   har-adar@lib-isr.co.il
  דורית שטרכמן ספרנית 02-5334434    
שירותי דת נפתלי רוטנברג רב היישוב 02-5605212 054-4222973 naftaliR@vanleer.org.il
שירותי דת עדינה פרידמן בלנית אחראית   054-5336770  
שירותים וטרינריים ד"ר ראני עבד אל- רחמן וטרינר המועצה 02-5791280 050-3669166 rani_a_g@hotmail.com
ספורט אנה אליה כץ מנהל מרכז הספורט וחדר כושר   054-2202487 akats81@gmail.com