הרשמה:

להרשמה צרו קשר עם מיכל לקס, רכזת תרבות וחוגים

02-6293130, 050-7890078

michal_laks@har-adar.muni.il