The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

רישום לגני הילדים תשפ"ג

לחצו על שאלה על מנת לצפות בתשובה:

מהם גילאי הזכאים לרישום לגני ילדים?

● גילאי 5 : ילדי 01/01/2017 עד 31/12/2017
● גילאי 4 : ילידי 01/01/2018 עד 31/12/2018
● גילאי 3 : ילידי 01/01/2019 עד 31/12/2019
 

האם יש צורך לחזור על הרישום לגן בכל שנה מחדש?

כן, הרישום לגנים מחייב רישום בכל שנה מחדש בהתאם לשנתונים המפורסמים.

האם יש שכר לימוד בגן הילדים?

משנת הלימודים תשע"ג לא נגבה שכר לימוד מילדי גן חובה, טרום חובה וטרום
טרום חובה, בהתאם לחוק חינוך חינם מגיל 3 .
הסכומים שייגבו הינם חד פעמיים בתחילת שנה"ל עבור: ביטוח תאונות אישיות,
סל תרבות ושיעורי תל"ן במידה ויתקיימו בגן. (בהתאם לאישור חוזר מנכ"ל של
משרד החינוך)

האם אפשר לבקר בגן?

פגישות הכרות עם הגן והצוות יערכו בהתאם לאישור משרד החינוך. באם יתקיימו
נודיע מבעוד מועד.

איך נרשמים לגן מועצה?

הרישום לגני הילדים נעשה באמצעות מערכת רישום מקוונת.
המערכת תפתח לביצוע הרישום החל מתאריך- 3/1/22 א' בשבט תשפ"ב עד תאריך
24.1.2022 כ"ב בשבט תשפ"ב
הורים שאין להם גישה לאינטרנט, תושבים חדשים בישוב, או תושבים שאין
ברשותם מסמכי כתובת על שמם - מוזמנים לפנות למנהלת גני הילדים במייל אשר
תפנה אותם לגורם המוסמך לביצוע רישום הכתובת .

לא הצלחתי להירשם באתר למי אפשר לפנות?

אפשר לפנות במייל לאורית בורלא מנהלת גנ"י [email protected]

אילו מסמכים צריכים להציג תושבים חדשים בישוב?

● צילום תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת. תעודת הזהות
תכלול את הספח שבו פרטי הילד/ה
● טופס גריעה מהעירייה / המועצה הקודמת בה גרו )גם אם הילד/ה לא
למד/ה שם בגן עירייה(.
● יש לפתוח כרטסת תושב אצל ענבל צדוק, האחראית על הגביה במועצה

מה עושים תושבים שאין להם תעודת זהות?

 הרישום לתושבים שאינם מחזיקים בתעודות זהות יתבצע באופן ידני
אצל מנהלת גני הילדים אורית בורלא.
יש להצטייד
● צילום דרכון שני ההורים/ אישור שהייה לפליטים ומבקשי מקלט
● צילום תעודת לידה של הילד/ או דרכון

הכתובת במערכת הרישום שונה מכתובת מגורי בפועל, כיצד אוכל להירשם?

ניתן להירשם ידנית אצל מנהלת גני הילדים אורית בורלא. יש להצטייד ב:
● צילום תעודות זהות של שני ההורים מעודכנות לכתובת המגורים בפועל,
עם ספחים מעודכנים עם פרטי הילד/ה
● חוזה דירה או ארנונה מעודכנת על שם ההורים

האם מישהו אחר יכול לרשום את הילד/ה שלי?

כן, מיופה כוח, המצויד במסמכים הבאים
● תעודת הזהות של מיופה הכוח- מקור בלבד.
● תעודות הזהות של שני ההורים, עם כתובת מעודכנת התואמת את מקום
המגורים בפועל. תעודות הזהות יכללו את הספח שבו פרטי הילד/ה - מקור
בלבד.

האם הרישום לגן כולל גם רישום לצהרון?

בתהליך הרישום תוכלו לסמן שאתם מעוניינים בצהרון. הרישום והתשלום לצהרון
יתבצע בנפרד.
בהר אדר תפעיל את הצהרונים עמותת "האומץ להיות" . הרישום יתבצע ישירות
מול איש הקשר של העמותה אשר יצור קשר עם כל הורי הגן.
פרטי המפעיל "האומץ להיות":
דדי מנהל תפעול ולוגיסטיקה – 0527300040
מאירה – מנהלת הצהרונים - 0545336190

איך אדע שהרישום באינטרנט נקלט?

בגמר תהליך הרישום תופיע ההודעה: "הרישום הסתיים בהצלחה". תוכלו להדפיס
את ההודעה.
לתשומת לבכם- הרישום הוא בקשה בלבד ואינו שיבוץ סופי לגן.

פספסנו את תקופת הרישום, מה עושים?

הורים המתעתדים לגור בישוב, כולל חוזרים מחו"ל, המבקשים לבצע רישום לשנת
הלימודים הבאה לאחר תקופת הרישום, יכולים לשלוח בקשה לרישום באופן
מקוון, בדוא"ל או בפנייה מקוונת למנהלת גני הילדים. בצירוף המסמכים
הנדרשים.

איך אדע לאיזה גן שובץ ילדי?

שיבוץ ילדכם / ילדתכם ישלח אליכם במייל עד תאריך 30/7/2022
תינתן אפשרות לערער על השיבוץ אך לא תינתן האפשרות לבחור גננת.

האם אפשר לערער על שיבוץ לגן?

ניתן להגיש ערר על השיבוץ בגן החל מקבלת הודעת השיבוץ הרשמית ועד תאריך
15/7/22 . בעת הגשת הערעור יש לציין בקשה מנומקת. במידה ויש מסמכים כלשהם
ניתן להוסיפם. את הערעור יש לשלוח במייל לאורית בורלא מנהלת הגנים.
מייל  -   [email protected]

האם אפשר לבטל רישום לגן?

כן. ניתן לשלוח את הבקשה למנהלת הגנים כשהוא חתום על ידי שני ההורים.
ניתן לבטל רישום בכל שלב, אך מומלץ לעשות זאת מוקדם ככל שניתן כדי שאפשר
יהיה להתארגן כמה שיותר טוב. שימו לב, לאחר הודעת הביטול לא יישמר המקום
בגן שבו שובץ ילדכם.

האם ניתן לרשום ילד/ה המתגוררים מחוץ להר אדר?

ניתן לבצע רישום לילדי חוץ במועד הרישום המאוחר, על בסיס מקום פנוי
על ההורה להצטייד באישור לימודי חוץ מהרשות בה הוא מתגורר בצירוף אישור על
ביטול רישום
הרישום כרוך בתשלום אגרת תלמידי חוץ.