פורסם מכרז לתפקיד מנהל/ת יחידת חירום וביטחון

https://www.har-adar.muni.il/bids/?id=182