ד"ר רני עבד אל רחמן
וטרינר
02-5791280
050-3669166

קבלת קהל בשירות הוטרינרי בימי ראשון אחה"צ בין השעות 16:00-19:00

בנוסף מתקיימת קבלת קהל אחת לחודש ביום שישי  בין השעות 9:00-13:00

תושבים יקרים שימו לב!

החזקת כלב מחייבת הגשת בקשה לרשיון לוטרינר המועצה, תשלום שנתי עבור אגרות הרישוי והחיסון וכמובן חיסון כנגד כלבת אחת לשנה

אין לאפשר לכלבים לצאת מתחומי חצר הבית מבלי שיהיו קשורים ברצועה.

בעליו של כלב שיתפס משוטט ברשות הרבים צפוי לקנס.  אנא, מנעו מכלביכם לשוטט ברחובות הישוב, הקפידו לחסנם כחוק ובכך ניטיב גם עם  המחמד וגם עם עצמנו כתושבים.

תודה על שיתוף הפעולה

ד"ר אילן דיין - וטרינר המועצה