יסוד סניף האגודה למען החייל (אל"ח) בהר אדר

ישיבת הנהלת הסניף מיום 5/6/06                                                                          

משתתפים:

 

 

 

עמיחי אופיר -

מזכיר המועצה/מתנדב

 

הניה רוטשילד -

רכזת חינוך תרבות/מתנדבת 

 

ברכה אברמיצקי -

מתנדבת  

 

נחום זקן -

מתנדב

 

דוד אפרתי -

מתנדב

  יעקב מאוטנר - יו"ר סניף אל"ח ירושלים

[נעדרו:

דבי בן צור -

חברת מועצה

 

דורית פסו -

מנהלת שרותי רווחה

 

מלכה גאגין -

מתנדבת

 

קלמן זוהרה -

מתנדבת

 

זאב מחנאי -

מתנדב ]

 

 

הכרזה על פתיחת הסניף

א. מכריזים בזאת על כינון הסניף בהר אדר. 

ב. החברים דלהלן מתמנים כהנהלת הסניף (זמנית עד לבחירות שיתקיימו במהלך השנה: ברכה אברמיצקי, מלכה גאגין, זוהרה קלמן, נחום זקן ודוד אפרתי.

ג. בחירה בדוד אפרתי כיו"ר הנהלת הסניף ובמלכה גאגין כגזברית.

 

מטרה מרכזית (מידית)

 טיפוח הקשר של המועצה המקומית ושל הקהילה בהר אדר עם החיילים בשרות סדיר. בני/בנות הישוב, לאתר את צרכיהם ולפעול לרווחתם וכן אימוץ חיילי בט"ש המוצבים בישוב בכל זמן שיגיעו לישוב.                                                                          דוד אפרתי - יו"ר

 

רשימת חיילים

הוכנה רשימה עדכנית של המשרתים ושל המתגייסים תשס"ה/2006.

פתיחת חשבון

בבנק אוצר החייל או בבנק דיסקונט.

מורשי חתימה

דוד אפרתי, מלכה גאגין, נחום זקן, שתי חתימות מתוך השלושה בצירוף חותמת הסניף.

טופס מתנדב  

בצרוף תמונה להנפקת תעודת מתנדב הועבר להנהלת אל"ח באמצעות יו"ר סניף ירושלים.

פניה לחיילים/חיילות

אושר נוסח הפניה וטופס השלמת פרטים. ישלח לחיילים ע"י מזכירת המועצה.

ערב מתגייסים

נקבע תאריך. מומלץ למועצה להזמין למפגש את החיילים המשרתים וכן את יו"ר אל"ח יצחק איתן ומנהל המרחב.                                       

 

תחומי פעילות

א. קשר ראשוני עם חיילים (כולל מילוי טפסי פרטים) והכנת רשימה ממוחשבת – ע"י ברכה אברמיצקי.

ב. גיוס כספים וניהול הכספים – ע"י מלכה גאגין.

(רשם: דוד אפרתי)