באהבה ובהערכה רבה לחיילינו...

במסגרת שבוע ההוקרה לצה"ל, מועצת הר אדר  בשיתוף פעולה וביוזמת "יחד למען החייל",

תפתח את מרכז הספורט בישוב - למען חיילינו - להנאתם ורווחתם.

המרכז יפתח בשבת - 8.7.17 בין השעות 12:00 עד 15:00 ויאפשר לחיילי הישוב ליהנות מהמתקנים השונים.

 

תושבים יקרים,

ה נ ד ו ן : "לב העם עם חייליו"- הפעלת סניף האגודה למען החייל בהר אדר

 1. בעקבות פניית האגודה למען החייל בישראל (אל"ח)- מרחב מרכז, הוחלט להפעיל סניף של האגודה בהר אדר. מר דוד אפרתי התנדב לרכז יחד עם מר זאב מחנאי ונציגת המועצה הגב' דבי בן צור, את הפעילות הדרושה להקמת הסניף והפעלתו עד אשר יגויסו חברים מתנדבים רבים ויקוימו בחירות לוועד מנהל של הסניף בהר אדר.
 2. מטרות הסניף:
  • לטפח את הקשר עם חיילים בני הישוב ולפעול לרווחתם.
  • לאמץ ולטפל ביח' צה"ל/מג"ב שיקבעו ע"י הנהלת המרחב והמועצה ולפעול לרווחתם של החיילים היחי' המאומצות ע"י הסניף.
  • להביא את דבר האגודה בישוב לטיפוח הקשר בין התושבים עם האגודה ועם החיילים.
  • לגייס משאבים שייועדו לרווחת החיילים.
  • לאתר את צרכי החיילים בני הישוב וביחידות המאומצות.
  • להכין תכנית עבודה שנתית ותקציב שנתי- הכנסות מתרומות ומהשתתפויות של מוסדות, גופים ואנשים פרטיים.
  • לפעול באמצעות ועדות משימה לקידום מטרות הנ"ל- גיוס משאבים, קשר עם חיילים בני הישוב, אימוץ, אירועים ועוד.
 3. אני פונה אליכם בשמי, בשם הנהלת אל"ח ובשם צוות ההקמה, להירשם כחברים בסניף ולהתנדב לפעול למען רווחת החיילים. הקריאה מופנית לכל אחד מבני המשפחה בכל גיל וכן לכל חברי המוסדות הפועלים בישוב: ביה"ס מועדון נוער/מחנות עולים, מועדון 50+, שירותי הבריאות, בעלי עסקים ואחרים.
 4. למתנדבים תונפק "תעודת מתנדב" ע"י הנהלת האגודה למען החייל. על המתנדבים לפעילות בסניף, יחולו זכויות תגמולים למתנדב לפי חוק הביטוח לאומי (פרק י"ג- תגמולים למתנדבים).
 5. למעוניינים להצטרף כחברים מתנדבים לסניף אל"ח בהר אדר, רצ"ב טופס בקשה לתעודות מתנדב ועדכון פרטים. הנכם מתבקשים למלאו ולהעבירו למזכירות המועצה לידי הגב' חמדה מרדו.

                                                                                בברכה,

          דצמבר 2005                                                                   אבירם כהן

                                                                                               ראש המועצה

_________________________________________________________________________________________________________________

אירוח חיילי נח"ל

ביום שישי 23.9.11 הגיעה להר אדר פלוגת בני גרעינים מגדוד של חטיבת הנח"ל. החיילים הופעלו לתגבור הגזרה וישהו בה ככל שיידרשו.

בו ביום נרתם סניף האגודה למען החייל הר-אדר, בסיוע ברכה אברמיצקי וחברי מועדון +50לארח את החיילים לארוחת צהריים חמה בשבת ולמקלחת טובה.

סייעו בארגון המשפחות המארחות: ברכה אברמיצקי, עוזי רם, יהודית בלאיש, מיכה צוראל ורחלי בן שחר.

 

תודה רבה למשפחות שהתארגנו במהירות והסכימו לארח.

כמובן יש משפחות רבות נוספות שרצו וכאלה שכלל לא פנינו אליהן, .אך אם יהיה צורך בעתיד - נשמח להיעזר בהן.

 

תודה למשפחות המארחות:

אשל, רקובר, כספי, פטאל, חרדון, שמחה, בס, אברמיצקי, .ברניר, פרת, בן צור, קנפו, רם, זקן, מן, מרציאנו, קידר ואוסמן.

ירבו מעשים יפים כאלה בישראל.

 

שנה טובה לכולם

 

שוקי שחרור

יו"ר סניף אל"ח - הר אדר

________________________________________________________________________________________________________________

ביקור מתנדבי אל"ח סניף הר אדר, ביחידה המאומצת - מודיעין פיקוד המרכז 

ביום שני - 24.10.11 התארחו מתנדבי אל"ח סניף הר אדר ביחידה המאומצת על ידם - יחידת מודיעין פיקוד המרכז. הביקור כלל סקירות של מפקד היחידה על הרכבה ופעילותה, סיור ביחידה, שיחה עם 10 חיילים מצטיינים וגזירת סרט מעל גבי 2 מקררים שנתרמו ע"י הסניף ליחידה. בתום הביקור העניקו מתנדבי הסניף ליחידה - לבקשתה, 350 ערכות פק"ל כיסים לחיילים ו-350 כיסויי דיסקית עליהם רקום סמל היחידה. 

הביקור היה קצר ומהנה ולמדנו להכיר מקרוב את אלה שאנו מאמצים ואת פעילותם החשובה.

ידענו קודם ונוכחנו שנית - כי יחידה זו שותפה בהגנה על ביתינו - בהר אדר.

 

בברכה

 

שוקי שחרור

יו"ר סניף  הר אדר

האגודה למען החייל