מעודכן 6/2020

טלפון:
02-5706444
מס' פקס: 02-5706433 
ניתן לקבוע תורים דרך אתר האינטרנט
ניתן לזמן תור באתר ליעוץ טלפוני או תור רגיל

 

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

משרד (ספיר)

08:00-11:00

14:00-18:00

-

08:00-12:00

8:00-11:30

אחות (איילת)

9:00-11:45

14:00-19:00

-

09:00-12:00

9:00-11:45

ד"ר ג'יריס

ניתן לקבוע באתר ללא סיסמה

-

14:00-19:00

-

7:30-12:30

7:30-11:30

ד"ר אילן אשקלוני

ניתן לקבוע באתר ללא סיסמה

7:30-12:30

-

-

-

-

טיפת חלב

קביעת תורים דרך *2700

-

8:00-14:00

15:30-19:30

-

-

ב. דם

ניתן לקבוע באתר ללא סיסמה

7:30-08:45

-

-

7:30-08:45

7:30-08:45