דודי אשכנזי
מנכ"ל
0524840330
dudy@har-adar.muni.il