מורן גל
מנהלת יישובית לביטחון קהילתי, אחראית תחום נוער, רכזת מתנדבים ועובדת סוציאלית קהילתית
050-8280088