ריקי גלמידי
רכזת תרבות וחוגים
02-6293130
שעות קבלה: ימים א'-ה' 09:00-15:00