הרישום לגני הילדים עפ"י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשפ"ב יחל ביום חמישי א' בשבט התשפ"א (14 בינואר 2021) ויימשך עד יום רביעי כ"א בשבט התשפ"א (3 בפברואר 2021).

יובהר, חובת הרישום לגן ילדים מוכר ולביקור בגן ילדים חלה על ילדים בגיל 3 ואילך.

שימו לב, חובת הרישום חלה על כל הילדים גם אם הם רשומים בשנה זו לגן!

עמותת האומץ להיות

עמותת האומץ להיות - מפעילת הצהרונים בגני הילדים