לדוח איכות מי שתייה נובמבר 2023 לחצו כאן 

לדוח איכות מי שתייה אוגוסט 2023 לחצו כאן

לדוח בדיקת מים מתכות יולי 2023 לחצו כאן

לדוח איכות מי שתייה יולי 2023  לחצו כאן

לדוח איכות מי השתייה יוני 2023 לחצו כאן 

לדוח איכות מי השתייה מרץ 2023 לחצו כאן

לדוח איכות מי השתייה - פברואר 2023 לחצו כאן 

לדוח איכות מי השתייה- ינואר 2023 לחצו כאן 

לדוח איכות מי השתייה- דצמבר 2022 לחצו כאן 

לדוח איכות מי השתייה- נובמבר 2022 לחצו כאן 

לדוח איכות מי השתייה- אוקטובר 2022 לחצו כאן 

לדוח איכות מי השתייה- ספטמבר 2022 לחצו כאן

לדוח איכות מי השתייה- אוגוסט 2022 לחצו כאן 

לדוח איכות מי השתייה- יולי 2022 לחצו כאן 

לדוח איכות מי השתייה- יוני 2022 לחצו כאן 

לדוח איכות מי השתייה- מאי 2022 לחצו כאן 

לדוח איכות מי השתייה- אפריל 2022 לחצו כאן 

לדוח איכות מי השתייה- מרץ 2022 לחצו כאן 

לדוח איכות מי השתייה- פברואר 2022 לחצו כאן 

לדוח איכות מי השתייה- ינואר 2022 לחצו כאן 

לדוח איכות מי השתייה- דצמבר 2021 לחצו כאן 

לדוח איכות מי השתייה- נובמבר 2021 לחצו כאן

לדוח איכות מי השתייה- אוקטובר 2021 לחצו כאן