צבי גיל
ראש צוות דת ובית העלמין
052-5345771

.גושים,שורות ומספרי קברים בבית העלמין בהר אדר

 

 

 

 

 

 

.pdf