תפקיד

ראש המועצה

מנהלת לשכת ראש המועצה

שם

חיים מנדל שקד  ספיר ועקנין

טלפון במשרד

02-6293129

02-6293129

טלפון נייד

054-2017777  

דוא"ל

haim@har-adar.muni.il

lishka@har-adar.muni.il

שעות קבלה

בתיאום טלפוני עם מנהלת הלשכה