עבודות בכביש הגישה להר אדר


עבודות בכביש הגישה להר אדר

תושבות ותושבים יקרים,
בימים אלו מתבצעות עבודות בכביש הכניסה ליישוב להקמת צומת שתאפשר חיבור דרך היציאה מבית העלמין לכביש.
העבודות תמשכנה כשבועיים.
נודה לסבלנותכם.

שלכם,
מועצה מקומית הר אדר